Kangoeroe vast in overstromingen bij Fitzroy Crossing, WA, AustraliëIFAW / © Callum Lamond

verwoestende overstromingen in West-Australië
kom in actie voor wilde dieren voordat het te laat is

verwoestende overstromingen in West-Australië
kom in actie voor wilde dieren voordat het te laat is

Kangoeroe vast in overstromingen bij Fitzroy Crossing, WA, AustraliëIFAW / © Callum Lamond

Delen van West-Australië worden geconfronteerd met de meest heftige overstromingen uit de geschiedenis waardoor steden en gemeenschappen in de regio Kimberley volledig zijn afgesloten.

IFAW verleent steun aan lokale partner Derby Native Wildlife bij reddingswerkzaamheden voor wilde dieren en stelt essentiële middelen beschikbaar voor de behandeling en verzorging van dieren die door de overstroming zijn getroffen. We staan klaar om onze steun in de komende dagen en weken op te schalen, omdat we verwachten dat er een toestroom komt van dieren die directe hulp nodig hebben.

Jouw steun kan een enorme impact hebben op wilde dieren in nood en kan kritieke kosten dekken:

 • €15 kan de kosten dekken van speciale melkvoeding om weesdieren die door de overstroming zijn getroffen één dag van te voeden.

 • €30 kan de zorg voor een opgevangen kangoeroe voor een dag bekostigen.

 • €80 kan een wildlife rescue-team bekostigen voor twee dagen.

 • €130 kan zorgen voor de levering van levensreddende medische voorraden voor vier dagen lang. Voor sommige dieren kan dit het verschil zijn tussen leven en dood.

Kom ook in actie voor dieren in nood. Doneer nu.

Kies bedrag
 €
 €
Jouw details
factuur adres
Betaling
Privacy Policy
 • Voor Mastercard, iDEAL, Visa:Privacyverklaring - Collect1.Verantwoordelijke Wij, Worldline Financial Solutions SA/NV, zijn de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de onderhavige privacyverklaring. Dit zijn onze adresgegevens Worldline Financial Solutions SA/NV Leonardo Da Vincilaan / Avenue Leonardo Da Vinci 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0886.476.763 2. Welk type persoonsgegevens verwerken we en uit welke bron zijn uw persoonsgegevens afkomstig? Welke persoonsgegevens gebruiken we? Financiële gegevens, externe gegevens en maatschappelijke gegevens ofwel
  • de persoonsgegevens die u moet verstrekken wanneer u de betaalwijze hebt gekozen, of
  • eventuele andere persoonsgegevens die u hebt doorgegeven aan onze klant (de online webshop waarbij u momenteel goederen of diensten koopt) en die onze klant aan ons verzendt. De online webshop bepaalt of en welke persoonsgegevens aan ons worden verzonden.
  Meer specifiek:
  • Rekeninggegevens zoals het creditcardnummer, de CVC-code, het bankrekeningnummer;
  • Identiteitgegevens zoals uw voor- en achternaam, uw unique identifier;
  • Communicatiegegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer;
  • Contactgegevens zoals thuisadres, leveringsadres;
  • Transactiegegevens zoals type goederen die u hebt gekocht, gegevens over de aankoop, gebruik van een waardebon;
  • Al uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, hebt u zelf verstrekt, hetzij vandaag hetzij in het verleden, hetzij rechtstreeks aan ons hetzij aan uw leverancier die uw persoonsgegevens heeft doorgestuurd naar Worldline.
  3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking? i) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de betaling uit te voeren voor de aankoop die u in een webshop doet en om uw leverancier op de hoogte te houden over de uitvoering van deze betaling. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, met andere woorden: door de verwerking bent u in staat om de leverancier voor uw online aankoop te betalen. ii) Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om frauduleuze betalingen op te sporen en te voorkomen. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om het online betalingsverkeer tegen online fraude te beschermen. iii) Wij verwerken uw persoonsgegevens ter naleving van de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan verzoeken die we mogelijk ontvangen van rechtshandhavingsinstanties en andere gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan we ons moeten houden, of de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is. 4.Met wie delen we u persoonsgegevens? De tussenkomst van andere partijen is vereist voor het uitvoeren van de betaling voor de aankoop die u bij een webshop doet en voor de detectie of het om een frauduleuze betaling gaat. Dit zijn partijen met wie wij een contractuele relatie hebben en die ons diensten verlenen en ondersteuning bieden. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens naar gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten moeten sturen ter nakoming van een wettelijke verplichting. Er zijn bijvoorbeeld omstandigheden waarin we wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie naar de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) te verzenden. Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens vereist voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is en wordt ons door rechtshandhavingsinstanties of andere gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan de politie ons om bepaalde informatie vragen. 5.Zijn wij van plan uw persoonsgegevens te verzenden naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dat volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming biedt? In dat geval zullen wij een overeenkomst sluiten met een dergelijke ontvanger om te waarborgen dat deze uw persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG verwerkt. Als u inzage in deze overeenkomst wenst, is dat mogelijk tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) ten kantore van Worldline Financial Solutions SA/NV (zie artikel 1). Bij bezoek aan ons kantoor moet u uw identiteitskaart of paspoort meenemen. 6.Welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen? Als aanbieder van betalingsdiensten zijn wij wettelijk verplicht om gedurende een bepaalde periode informatie te bewaren over de aankoop die u online doet. Daarom bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn, dat wil zeggen 10 jaar vanaf het moment waarop we de persoonsgegevens ontvangen. Er is één uitzondering op het bovenstaande, namelijk met betrekking tot de CVC-code die u opgeeft wanneer u met een creditcard betaalt. De bewaartermijn voor deze CVC-code is maximaal 2 uur vanaf het moment dat we deze ontvangen. 7.Wat zijn uw rechten en waar kunt u een klacht indienen? Voor zover u daartoe bevoegd bent en mits alle bepalingen in de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht zijn genomen, hebt u als betrokkene het recht uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of wissen, om te verzoeken om inperking van verwerking of om bezwaar te maken tegen verwerking, en ook hebt u het recht van gegevensportabiliteit. Voor de uitoefening van de hier genoemde rechten, richt u een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan onze statutaire zetel (zie hierboven) of stuurt u een e-mail naar privacy@fs.Worldline.com. Vermeld in deze brief of e-mail uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Voeg ook een kopie bij van beide zijden van uw identiteitskaart of paspoort (we hebben uw naam, uw geboortedatum en de vervaldatum van het document nodig; alle overige informatie kunt u zwartmaken) en geef de door u gewenste precieze mate aan. Wij maken u er ook op attent dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. 8.Wat is de aard van de verplichting om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? Afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u contractueel of wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Zoals hierboven toegelicht verwerken wij uw persoonsgegevens in sommige gevallen om de betaling voor uw online aankoop uit te voeren en om uw leverancier te informeren over de uitvoering van deze betaling. In die gevallen bent u contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken omdat dit samenhangt met de betaling voor een aankoop die u in een webshop doet. In andere gevallen bent u mogelijk wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer wij een wettelijke verplichting moeten nakomen inzake de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme of wanneer wij moeten voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten). Als wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van uw betaling via de gekozen betaalwijze, niet ontvangen, kunt u uw online aankoop niet via deze betaalwijze betalen.
Wanneer je op Doneer Nu klikt, ga je akkoord met de voorwaarden van deze transactie.
Door te klikken op '', ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van deze transactie.

Betaalmethodes

Jouw vrijgevigheid ondersteunt fris denken en gedurfd handelen voor dieren over de hele wereld. Wij gebruiken jouw donatie waar deze het meest nodig is.

IFAW legt je gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. In de nieuwsbrieven die je van ons ontvangt kun je altijd je voorkeuren doorgeven.

Wil je weten wat IFAW met jouw gegevens doet?

Lees meer in onze privacy policy privacy policy. Je kunt ons ook bellen 0800 – 33 44 334 of e-mailen naar info-nl@ifaw.org

Ja, ik steun ifaw nu
By clicking THIS FIELD NOT USED your credit card will be securely processed.